Az utazási költségtérítés változásai

Avagy az egészség biztosítótól milyen esetekben kaphatunk támogatást a 2022-es évben?

Utazási költségtérítés változásai

Avagy az egészség biztosítótól milyen esetekben kaphatunk támogatást a 2022-es évben?

Ha a beteg tb támogatottan veszi igénybe többek között az orvosi-, gyógyászati ellátásokat, akkor adott esetben a távolsági utazásához támogatást kaphat az egészségbiztosítótól. Erre a támogatásra nem csak az egészségügyi ellátást igénybe vevő személy, hanem akár annak kísérője is igényt tarthat. Az utazási költségtérítés szabályai 2022-ben jelentősen módosulnak. Az alábbi cikkben ezeket a változásokat hatálybalépésükhöz igazodva, két csoportba szedve ismertetjük. Külön tekintjük át 2022. január 1-jétől hatályos változásokat, és külön 2022. július 1-jétől alkalmazandó szabályokat.

 

1. Változások 2022. január 1-jétől.

Az utazási költségtérítésnek három típusa különíthető el:

 • utazási utalvány;

 • gépkocsival történő utazás;

 • utazási költségtérítési utalvány.

   

A fenti három támogatási forma továbbra is megmarad, változások az utazási költségtérítéssel igénybe vehető ellátások-, és az arra jogosultak körét érintik.

2021. évi szabály alapján a járóbeteg-szakellátásra, a fekvőbeteg-gyógyintézetbe, továbbá gyógyászati ellátásra, rehabilitációra beutalt biztosítottat illette meg az utazási költségeihez támogatás, ha az ellátást távolsági járattal – adott esetben személygépkocsival – vette igénybe. 2022. január 1-jétől, ha a fenti szolgáltatásokat beutaló nélkül veszik igénybe, akkor is jár az utazási költségtérítés. További változás, hogy igényelni lehet az utazási támogatást fogászati szakellátás igénybevétele esetén is.

Szélesedett az ellátásra jogosultak köre azáltal, hogy 2022. január 1-jétől már nem csak a beteg lakóhelyéhez vagy tartózkodási helyéhez közelebb eső szolgáltató kapcsán jár az utazási támogatás, hanem akkor is nyújtható, ha a szolgáltatást a beteg szállásához (pl: munkásszállás) közelebb eső szolgáltatónál veszik igénybe.

Mindezek alapján a jogszabály 2022-ben úgy rendelkezik, hogy járóbeteg-szakellátásra, fogászati szakellátásra, fekvőbeteg-gyógyintézetbe, gyógyászati ellátásra, továbbá rehabilitációra beutalt, illetve ezen szolgáltatásokat beutaló nélkül igénybe vevőt utazási költségeihez támogatás illeti meg,

– ha orvosszakértői vizsgálatra utalták vagy rendelték be, vagy

– ha a szolgáltatás igénybevétele olyan egészségügyi szolgáltatónál történik, amely a biztosított területi ellátására kötelezett, vagy ezen egészségügyi szolgáltatónál az ellátott lakóhelyéhez vagy tartózkodási helyéhez, illetve szállásához közelebb esik, ha az oda történő beutalásba az érintett bele egyezett, illetve, ha az egészségügyi szolgáltatást ott vette igénybe, vagy a megfelelő feltételekkel rendelkező, bármely más – a biztosított lakóhelyéhez vagy tartózkodási helyéhez, illetve szállásához legközelebb eső – egészségügyi szolgáltatóhoz történő beutalás, valamint a szolgáltatás ezen egészségügyi szolgáltatónál történt igénybevétele esetén, ha az egészségügyi szolgáltató által nyújtott ellátás biztosítására a b) pont szerinti egészségügyi szolgáltatók szakmai indokok alapján nem alkalmasak.

 

További változás, hogy ha 2021-ben szűrővizsgálat igénybevételéhez igényelték az utazási költségtérítést, akkor ez abban az esetben járt, ha a szűrővizsgálatot behívás (szűrővizsgálati behívó) alapján vették igénybe. 2022. január 1-jétől a szűrővizsgálatok kapcsán igényelt utazási költségtérítésnél már nem feltétel a szűrővizsgálati behívó.

2022-ben a módosítás kiterjesztette az utazási támogatást igénybe vehető személyek körét nem Magyarországon élőkre is. 2022. január 1-jétől az egészségügyi szolgáltatóhoz külföldi lakóhelyről vagy tartózkodási helyről utazók a lakóhelyükhöz vagy tartózkodási helyükhöz legközelebb eső határátkelő és az egészségügyi szolgáltató telephelye közötti útvonalra is jogosultak támogatásra.

 

2. Változások 2022. július 1-jétől.

2022. július 1-jétől az utazási költségtérítés igénylését a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) által üzemeltetett informatikai rendszerben kell rögzíteni. Ez a kötelezettség az egészségügyi szolgáltatást nyújtó szolgáltatót terheli. Ennek keretében az egészségügyi szolgáltató által kijelölt személy az utazási költségtérítési támogatás igénybevétele érdekében – az ellátást igénybe vevő kérésére – a NEAK által üzemeltetett informatikai rendszerében rögzíti

 • az ellátást igénybe vevő megjelenésének, illetve a szolgáltatónál történő felvételének és az onnan való elbocsátásának a dátumát,

 • az ellátás típusát,

 • az arra vonatkozó véleményét, hogy az ellátást igénybe vevő személy betegsége, egészségi állapota alapján közforgalmú személyszállítási eszközön utazni képes-e,

 • ha az ellátást igénybe vevő személy16 éven felüli, akkor rögzíti továbbá, hogy egészségi állapota miatt kísérőre szüksége van-e,

 • az arra vonatkozó információt, hogy az ellátást a területi ellátására kötelezett szolgáltatónál vették-e igénybe.

A fenti adatrögzítésre a szolgáltatás igénybevételekor, illetve a szolgáltatótól történő elbocsátáskor kerül sor.

További kötelezettsége az egészségügyi szolgáltatónak, hogy az utazási költségtérítési támogatás igénylésének a NEAK által üzemeltetett informatikai rendszerben történő rögzítésének a megtörténtét az ambuláns lapon, zárójelentésen vagy a szolgáltatás igénybevétele során keletkező egyéb dokumentumon fel kell tüntetnie.

Ki kell emelni, hogy ha az ellátást igénybe vevő személy kérésének hiányában nem került sor az informatikai rendszerben az utazási költségtérítési támogatás igénylésének rögzítésére, akkor utazási költségtérítési támogatás nem jár.

Külön rendelkezik arról is az új szabály, hogy miként kell eljárni akkor, ha az informatikai rendszerben történő rögzítésre üzemzavar vagy üzemszünet miatt nem került sor. Ez esetben az utazási költségtérítési támogatás igénylése a NEAK által üzemeltetett informatikai rendszerben 8 napra visszamenőlegesen rögzíthető.

Utazási költségtérítés igénylése:

Új szabály lesz az is, hogy az utazási költségtérítési támogatás iránti kérelmet

 • a Központ által erre a célra rendszeresített – a Kincstár honlapján és a Személyre Szabott Ügyintézési Felületen közzétett – nyomtatványon vagy

 • a Személyre Szabott Ügyintézési Felületen közzétett elektronikus űrlapon

az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő, vagy a törvényes képviselője vagy az általuk meghatalmazott személy nyújthatja be. Így kell eljárni akkor is, ha az ellátott közforgalmú személyszállítási eszközön díjmentes utazásra jogosult, és kísérőre van szüksége.

Azaz, az igényt akkor is be kell nyújtani, ha például az utazási költségtérítést igénybe vevő személy 65 év feletti, és így díjmentesen utazhat, vagy az ellátottnak kísérőre van szüksége.

Végezetül meg kell említeni, hogy az utazási költségtérítési támogatás iránti fenti igény az egészségügyi szolgáltatónál történt megjelenés, illetve az onnan való elbocsátás napjától számított hatodik hónap utolsó napjáig érvényesíthető.

Téma szakértő:

Dr. Radics Zsuzsanna

szakokleveles jogász

egészségügyi menedzser

Vásárolt képek:

https://freepik.com

https://aszepeletrefelmagazin.hu

https://helloszakerto.aszepeletrefelmagazin.hu

https://azolikreativ2020.hu

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük